Woxa Corporation จัดงานทำบุญบริษัทประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท โวซ่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหารบริษัท โวซ่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการทำพิธีบวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพราหมณ์ในพิธีเป็นผู้อ่านโองการอันเชิญเทวดา หลังจากพิธีบวงสรวงแล้ว บริษัท โวซ่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต ได้เดินทางมาทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำการเจิมบริเวณทางเข้าอาคาร และพรมน้ำมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป